Vércsapa vizsga - Kara-Kitáj nyugat-szibériai lajka kennel

Kara-Kitáj lajka kennel
Tartalomhoz ugrás
Nehezített Vércsapa Vizsga
I. Általános rendelkezések:
A vizsga célja:
A nagyvad vadászatokon előforduló, sebzett vad utánkeresése kiemelkedően fontos feladat. A vizsga illetve verseny célja annak vizsgálata, hogy a vadászkutya alkalmas-e erre a feladatra. A vizsgára jelentkezhet minden, az FCI által elismert származási lappal rendelkező, bármilyen vadászkutya fajtájú kutya (FCI V. – VI. – VII. – VIII. fcs), előzetes más vizsga, illetve életkor megkötése nélkül.  Ezen szabályzat alapján versenyek is szervezhetők, a vadászkutya versenyszabályzat általános előírásai szerint. Egy bírói csoport 6 kutyát bírálhat egy nap. Rendkívüli esetben elbírálhatnak maximum 8 kutyát. Az egyes bírói csoportokhoz, illetve a csoportokon belül a csapákhoz a sorrendet sorsolással kell megállapítani.

II. A feladatok ismertetése:
 • A vizsgán mesterséges vércsapán dolgoznak a kutyák. Csak a tiszta vezetékmunkát kell elbírálni, a viselkedést a vadnál nem.
 • A munkához legalább 6 méter hosszú vezetéket kell használni.
 • A csapa hossza a területtől függően 800-1000 méter. Alakja nincs meghatározva, a vezetőbíró dönti el a helyszínen, a terepadottságok függvényében, de ügyelni kell arra, hogy minden kutyának azonos formájú legyen. Az egyes csapák egymástóli távolsága legalább 100 méter legyen.
 • A csapafektetést a Szabályzat Általános rendelkezések fejezet, XII/6. pontja előírásai szerint kell elvégezni, az alább következő szigorításokkal.
 • Valamennyi csapát a vizsgát megelőző nap kell fektetni, hogy az éjszaka folyamán a természetes vadmozgás azt keresztezhesse, nehezíthesse. (Ezeket a kutya jelezheti, de nem zavarhatják meg munkájában.)
 • A csapa elejét úgy kell megjelölni, hogy a csapaszám mellett szerepeljen a csapafektetés ideje is.
 • A csapa kidolgozását 20 órával a fektetés után lehet megkezdeni.
 • A bírók ügyeljenek arra, hogy semmilyen zavaró körülmény ne legyen. A kísérők 30 méternél közelebb nem mehetnek, a csapát oldalról 10-20 méter távolságot tartva követhetik, hogy ne taposhassák össze a nyomot.
 • A munka megkezdése előtt a bíró mutassa meg a rálövés helyét a vezetőnek. A vezető bontsa le a vezetéket, fektesse le kutyáját, majd vizsgálja át a rálövés helyét, állapítsa meg a csapa irányát. Ezután megkezdheti annak kidolgozását. A teljes csapát önállóan kell kutyájával kidolgoznia, a munka közben talált jeleket mutassa meg a bíróknak. A kutya végig teljes vezetékhosszon kövesse a nyomot.
 • Ha a kutya a csapát elveszti, arról röviden letér, de önállóan korrigálja munkáját és visszatér a csapára, nem hiba. Ha a kutya irányt téveszt, a bírók akkor is kövessék, hogy a vezető ne következtethessen a bírók megállásából a csapatévesztésre. Ha a kutya annyira eltávolodik a csapától, hogy a szomszédos csapát veszélyezteti (kb. 60-70 méter), a bírók visszahívják, és vissza kell térnie az eredeti csapára.
 • Csak akkor adható új csapa a kutyának, ha valamilyen rendkívüli zavaró körülmény – amely vadászat közben nem természetes – megzavarja a kutya munkáját (Átváltó, felugró vad nem zavaró körülmény!) Ezt a tényt az okkal együtt fel kell vezetni a bírálati lapra. Hibás munkáért új csapát adni nem lehet.
 • Ha egy kutya új csapát kapott, akkor csak azt kell értékelni, az előző csapán nyújtott teljesítményt figyelmen kívül kell hagyni.

III. A vizsga értékelése:
A kutyának a feladatot maximum 1 óra alatt kell teljesítenie. Amelyik 1 óra alatt nem találja meg a vadat, nem minősíthető. A munka megkezdésének és befejezésének pontos idejét a bírók tüntessék fel a bírálati lapon.
Az értékelés szempontjai:
                A.           Vezetékmunka: a visszahívások száma az alapja az osztályzatnak és a díjbasorolásnak:
                               visszahívás nélkül               4-es
                               1 visszahívással                  3-as
                               2 visszahívással                  2-es
                               3 visszahívással                  1-es osztályzat
                               4 visszahívással:                 0.
      B.             Csapatartás.         értékelendő a kutya ragaszkodása a csapához és annak pontos követése.          
                   Oldalszél esetén kissé a nyom mellett is haladhat. Fontos, hogy a kutya akarja megtalálni a vadat.
             C.         Csapabiztonság: nyugodt munkával, mély orral, különböző természeti viszonyok között is biztosan  
                          tartja a csapát, nem zavarja a friss vadnyom, esetleges idegen zaj.
             D.        Együttműködés a vezetővel:  a vezető kutyáját halkan bíztathatja, nyugtathatja, beszélgethet vele, 
                         szükség esetén pihentetheti, elfektetheti.

Hibának számít:
·                    a nem teljes vezetékhosszon végzett munka
·                    ha a kutya nem érdeklődik a csapa után
·                    túl gyakori bíztatás
·                    a túl gyors, összpontosítás nélküli keresés
·                    idegen csapák gyakori felvétele
·                    vezető hátratekintése, a jelzőcédulák miatt
·                    ha a vezető a vezetékkel irányít (gyeplőz).

Díjba sorolás:

I. díjas a kutya, ha a vezetékmunka 4-es.
II. díjas, ha a vezetékmunka 3-as
III. díjas, ha a vezetékmunka 2-es.
Nem kap minősítést az a kutya, amelyik vezetékmunkája 1-es, illetve, ha 0-s osztályzata van.
A kutyák besorolása a díjon belül az elért pontszám alapján történik. Egyező pontszám esetén a szuka, illetve, ha a nem is egyezik, a fiatalabb kutya kerül előrébb.


Vissza a tartalomhoz